Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning

Version:

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1927-04-01
Ändring införd
SFS 1927:71
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Förrättning eller annan åtgärd, som det enligt lag eller särskild författning ankommer på konsulär tjänsteman att utföra, må ock med laga verkan kunna verkställas av diplomatisk tjänsteman.

Ändringar

Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning