Upphävd författning

Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;

Version:

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-17
Ändring införd
SFS 1969:740
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Skattskyldig som under beskattningsår, för vilket taxering till statlig och kommunal inkomstskatt i första instans sker år 1970 eller 1971, till staten utan vederlag överlåter aktie i aktiebolaget Atomenergi har rätt att vid taxeringen erhålla avdrag för fölust på aktien med belopp motsvarande hans kostnad för anskaffning av aktien i den mån avdrag för anskaffningskostnaden icke erhållits tidigare. Förlusten är att anse som kostnad i den förvärvskälla, som utgör överlåtarens huvudsakliga verksamhet.

Ändringar

Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.