Upphävd författning

Kungörelse (1971:7) om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål

Version:

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1971-01-14
Ändring införd
SFS 1971:7
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Eskilstuna, Norrköpings, Helsingborgs och Borås tingsrätter får upptaga tryckfrihetsmål.

2 §  Inom län, vari ingår domkretsen för tingsrätt som anges i 1 §, skall de uppgifter som avses i 12 kap.4, 6, 8 och 9 §§ tryckfrihetsförordnignen fullgöras av den tingsrätt, inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Sådan tingsrätt skall översända gällande jurymannalista till tingsrätt inom länet som anges i 1 §.

Ändringar

Kungörelse (1971:7) om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål

Ändring, SFS 1991:1712

    Omfattning
    upph.