Statistiska centralbyråns kungörelse (1973:67) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Version:

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1973-03-05
Ändring införd
SFS 1973:67
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med stöd av Kungl. kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående bidragsbelopp skall höjas med tio procent fr.o.m. den 1 april 1973.
Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1973:67) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag