Upphävd författning

Förordning (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969--1971

Version:

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:950
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Deklarationer och andra uppgifter, som har avlämnats till ledning för fastställelse av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt avseende åren 1969--1971, skall förvaras även efter utgången av år 1976.

Ändringar

Förordning (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969-1971

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.