Upphävd författning

Lag (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Version:

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
SFS 1979:1035
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid får också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bortfall som kan uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.

Ändringar

Lag (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Lag (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:99, Prop. 1995/96:44, Bet. 1995/96:TU7
    Omfattning
    upph.

Lag (1998:1821) om ändring i lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:79, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:TU1
Omfattning
ändr. upphävandebest. i 1996:20

Lag (1999:1173) om ändring i lagen (1998:1821) om ändring i lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:85, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:TU1
Omfattning
ändr. upphävandebest. i 1998:1821