Förordning (1979:28) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m.

Version:

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-01-18
Ändring införd
SFS 1979:28
Tidsbegränsad
1979-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1978 - den 30 juni 1979 skall avgifter erläggas i enlighet med vad nedan anges.
Avgifterna skall erläggas på tid och sätt som socialstyrelsen bestämmer. För farmacevtiska specialiteter och diabetestest skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret näst efter det då specialiteten respektive testet registrerades till och med det då registreringen upphör. För naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret näst efter det då anmälan gjordes till och med det då saluföringen upphör.
Om särskilda skäl föreligger, får socialstyrelsen beträffande farmacevtiska specialiteter och fabrikssteriliserade engångsartiklar medge nedsättning av eller befrielse från avgift.

Ändringar

Förordning (1979:28) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m.