Upphävd författning

Lag (1979:545) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

Version:

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
SFS 1979:545
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får överlämna till Sveriges exportråd att pröva fråga om stöd till systemleveranser till stora industri- och anläggningsprojekt utomlands (projektexport).

2 §  Den som hos Sveriges exportråd har tagit befattning med fråga som anges i 1 § får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftförhållanden.

Ändringar

Lag (1979:545) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

Lag (1992:421) om upphävande av lagen (1979:545) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport