Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg

Version:

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1980-04-24
Ändring införd
SFS 1980:301
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980.

Ändringar

Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg