Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete

Version:

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:600
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till stiftelse, som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete, att pröva frågor om stöd inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 §  Den som hos en stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med frågor som anges i paragrafen får inte obehörigen röja vad han därvid har fått veta om affärs- eller driftförhållanden.

Ändringar

Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete