Inaktuell version

Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Version: 1998:870

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983 i lydelse enligt SFS 1998:870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om någon, som inte är bosatt i Sverige, här i landet har fått tillstånd till en vattenverksamhet som avses i den svensk- norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929, skall miljödomstolen underrätta länsstyrelsen om detta, sedan tillståndsdomen har vunnit laga kraft. Domstolen skall samtidigt meddela länsstyrelsen om domstolen anser att ett ombud enligt artikel 29 i konventionen bör utses.
Detsamma gäller i fall då någon som inte är bosatt i Sverige, efter att i Norge ha fått tillstånd till en vattenverksamhet som avses i konventionen, har utverkat en förklaring enligt artikel 22 i konventionen.

Ändringar

Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

    Ikraftträder
    1984-01-01

Förordning (1998:870) om ändring i förordningen (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2010:952) om ändring i förordningen (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-05-02