Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Version:

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1126
Ikraft
1984-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras under tiden den 1 februari 1984 till den 31 januari 1985.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1984-02-01