Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA

Version:

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-01-23
Ändring införd
SFS 1986:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen ger till känna att Finland den 1 januari 1986 inträtt som medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
Till följd härav har överenskommelsen angående bildandet av en association mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen samt Republiken Finland upphört att gälla.

Ändringar

Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA