Upphävd författning

Förordning (1986:585) om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna

Version:

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:585
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt 5 § första stycket 1 lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare och 2 kap. 4 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) gäller i vissa fall som förutsättning för kommunens skyldigheter i fråga om grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna att den som vill delta skall ha väntat på besked om uppehållstillstånd under minst den tid som regeringen bestämmer. Denna minsta väntetid skall vara två månader.

Ändringar

Förordning (1986:585) om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna

  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1989:616) om upphävande av förordningen (1986:585) om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-07-01