Upphävd författning

Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän

Version:

Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift för sjömän enligt 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt allmän löneavgift för sjömän enligt 3 § andra stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift.

Ändringar

Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän

    Ikraftträder
    1987-07-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.