Förordning (1987:770) om allmän kyrkoavgift för år 1988

Version:

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:770
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 12 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader att den allmänna kyrkoavgiften för år 1988 skall utgöra 16 öre per skattekrona.

Ändringar

Förordning (1987:770) om allmän kyrkoavgift för år 1988

    Ikraftträder
    1988-01-01