Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1461 i lydelse enligt SFS 2011:1332
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1332).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.
Förarbeten
Prop. 1988/89:29
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (2011:1332) om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-01