Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1751 i lydelse enligt SFS 2004:934
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Kungörelse (1969:78) om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt
Förordning (1976:1027) om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som gäller för anställningar vid myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken. Förordning (2004:934).

2 §  Med arbetskonflikt avses i förordningen strejk eller någon annan därmed jämförlig stridsåtgärd eller lockout.

Tjänstgöring

3 §  De arbetstagare som deltar i en arbetskonflikt får inte tas i anspråk för sådan tjänstgöring som avses i förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten.

Nyanställning

4 §  De arbetstagare som deltar i en arbetskonflikt vid en myndighet får nyanställas vid en annan myndighet bara om den nya anställningen skall gälla tidigast från och med den dag då arbetskonflikten har upphört.

Återbetalning av avlöningsförmåner

5 §  Om en arbetstagare har fått en avlöningsförmån för en tid då han eller hon har deltagit i en arbetskonflikt, skall Arbetsgivarverket - eller den myndighet som verket bestämmer - besluta när och hur förmånen skall återbetalas. Förordning (2004:934).

Ändringar

Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (2004:934) om ändring i förordningen (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01