Upphävd författning

Förordning (1992:1025) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om prisnedsättning för läkemedel i vissa fall

Version:

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-10-22
Ändring införd
SFS 1992:1025
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om vilka läkemedel som beräkningen av prisnedsättning enligt 3 a § första stycket lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall gälla och om det pris som nedsättningen skall avse.

2 §  Föreskrifter om verkställigheten av 3 § tredje stycket och 3 a § första stycket lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. får meddelas av Riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (1992:1025) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om prisnedsättning för läkemedel i vissa fall

    Ikraftträder
    1993-01-01

Ändring, SFS 1996:1294

    Omfattning
    upph.