Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

Version:

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:360
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar i de fall som framgår av andra stycket.
För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
ÄrendeslagAvgiftsklass
Fastställande av stadgar för vägsamfällighet eller av ändring i sådana stadgar enligt 2 kap. 51 § tredje stycket Fastställande av stadgar för vägförening eller av ändring i sådana stadgar enligt 3 kap. 88 § fjärde stycket Tillstånd enligt 5 kap. 100 § första stycket2 2 2

Ändringar

Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

    Ikraftträder
    1992-07-01