Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Version:

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-09-22
Ändring införd
SFS 1994:1313 i lydelse enligt SFS 1995:1011
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Veterinärtaxeförordning (1975:539)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter om avgifter vid sådan veterinär yrkesutövning som står under verkets tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs

 1. av en distriktsveterinär, eller
 2. av en annan veterinär på grund av en föreskrift eller ett förordnande av en myndighet.

 • SJVFS 2007:65: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
 • SJVFS 2009:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:66) om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär
 • SJVFS 2007:70: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:74) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
2 § har upphävts genom förordning (1995:1011).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Förordning (1994:1663) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1995:1011) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.
  Särskild djursjukvårdsavgift skall inte betalas vid förrättningar som utförs av en distriktsveterinär efter utgången av juni 1995.
  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1995-08-01