Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Version:

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:982 i lydelse enligt SFS 2004:185
Ikraft
1998-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen får, för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas enligt smittskyddslagen (2004:168).
Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att lämna ut uppgifter. Lag (2004:185).

Ändringar

Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:54, Prop. 1997/98:21, Bet. 1997/98:SoU9
    Ikraftträder
    1998-03-01

Lag (2004:185) om ändring i lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-07-01