Inaktuell version

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Version: 1998:58

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-12
Ändring införd
SFS 1998
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar att någon har insjuknat i eller avlidit av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati, skall anmäla detta till Smittskyddsinstitutet enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

2 §  En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

  1. patientens eller den avlidnes namn och personnummer,
  2. andra uppgifter av betydelse som behövs för att kunna klargöra sjukdomens utbredning och epidemiologi.

3 §  Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 §, och diagnosen senare visar sig vara felaktig, skall den läkare som i sin verksamhet får kännedom om förhållandet anmäla detta till Smittskyddsinstitutet.

[S2]Anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1.

4 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar och denna förordning.

Ändringar

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

    Ikraftträder
    1998-04-01

Förordning (2013:892) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:158) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01