Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

Version:

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-03-21
Ändring införd
SFS 2002:124
Ikraft
2002-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har träffat en överenskommelse den 1 juni 2001 om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar. Överenskommelsen har trätt i kraft den 1 mars 2002.
Överenskommelsens danska, finska, isländska, norska och svenska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2001:53).

Ändringar

Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

Ikraftträder
2002-03-01