Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-05-02
Ändring införd
SFS 2002:265 i lydelse enligt SFS 2018:1285
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

/Upphör att gälla U: 2018-08-01/

1 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd eller ansvar för brott enligt personuppgiftslagen (1998:204), skall en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

/Träder i kraft I: 2018-08-01/

1 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen om prövningen gäller skadestånd enligt

2 §  När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

/Upphör att gälla U: 2018-08-01/

3 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd eller ansvar för brott enligt kameraövervakningslagen (2013:460) eller ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 37 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga enligt kameraövervakningslagen, ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen.

När en länsstyrelse har prövat en fråga enligt kameraövervakningslagen, ska en kopia av beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

/Träder i kraft I: 2018-08-01/

3 §  När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen. Förordning (2018:1285).

4 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §. Förordning (2013:466).

Ändringar

Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2018:1285) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-08-01