Förordning (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003

Version:

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2002-09-26
Ändring införd
SFS 2002:733 i lydelse enligt SFS 2002:756
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår Uppräkningsfaktor 2002 1,050 2003 1,061 Förordning (2002:756).

Ändringar

Förordning (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:756) om ändring i förordningen (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2003-01-01