Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-11-28
Ändring införd
SFS 2002:916 i lydelse enligt SFS 2015:620
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som hos Myndigheten för press, radio och tv ansöker om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen, bevis om ändrat namn på sådan verksamhet, bevis om ändrade tekniska förutsättningar för verksamheten eller bevis om ändrad ort som överföringar i sådan verksamhet utgår från ska betala en avgift på 2 000 kronor. Förordning (2015:620).

Ändringar

Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2010:730) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2015:620) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01