Förordning (2007:82) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

Version:

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-03-08
Ändring införd
SFS 2007:82
Ikraft
2007-04-03
Tidsbegränsad
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beslut av Skatteverket enligt lagen (2004:629) om trängselskatt som överklagas till länsrätt skall, om beslutet avser förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti 2006, tas upp av Länsrätten i Stockholms län.

2 §  Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar utan medverkan av nämndemän handlägga mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

[S2]Vid tillämpning av förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion skall ett förordnande enligt första stycket jämställas med förordnanden enligt 20 och 21 §§ i förordningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:82) om allmän förvaltningsdomstols behörighet m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2007 och gäller till och med den 30 juni 2007.
  2. Denna förordning tillämpas även på överklaganden som kommit in till länsrätten före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2007-04-03