Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige

Version:

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2008-08-29
Ändring införd
SFS 2008:860
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att ett mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige ska ges ut samt att myntet ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Ett mynt med ett nominellt värde på en krona med specialprägling ska ges ut.

2 §  Myntet ska tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25 % nickel. Myntet ska ha en vikt av 7,00 gram och en diameter av 25,0 mm. Kanthöjden ska vara 1,88 mm.

3 §  Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som mynten ska ha enligt 2 §.

4 §  Myntet ska ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster sida, omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG" samt under porträttet präglingsåret.

[S3]På frånsidan avbildas symboliskt havet som förbindelselänk mellan Sverige och Finland. I övre kanten står citatet "DEN UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET", hämtat ur Johan Ludvig Runebergs bok "Studentbesöket i Finland 1857". I undre kanten står "SVERIGE 1809 2009 FINLAND ", riksbankschefens initialer ("SI"), första bokstaven i utgivningsorten ("S") samt formgivarens initialer ("AWJ"). I underkantens mitt står valören "1 KR".

[S4]Randen ska vara räfflad.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige

Ikraftträder
2009-01-01