Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011

Version:

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet I
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
SFS 2010:1996
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,2 procent för år 2011.

Ändringar

Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011