Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

Version:

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:660
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §  Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

3 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
  2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
  3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Ändringar

Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

Ikraftträder
2016-07-01