Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

Version:

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
SFS 2018:1442
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar

Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

Förarbeten
Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27