Förordning (2018:1445) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:4) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft

Version:

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
SFS 2018:1445
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:4) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar

Förordning (2018:1445) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:4) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft