Allmän förvaltningsrätt

Till den allmänna förvaltningsrätten räknas främst frågor om myndigheternas handläggning av ärenden och den enskildes insynsrätt i myndigheternas verksamhet.