Kommunalrätt

Till kommunalrätten hör frågor om kommunerna, dess förhållande till staten, och dess innevånare.