Marknadsrätt

  1. REDIRECT Marknadsrätt

Regler om hur näringsidkare bör bete sig i sin verksamhet mot konsumenter eller andra näringsidkare.

De viktigaste bestämmelserna finns i Marknadsföringslagen, Konkurrenslagen och lagarna om avtalsvillkor i konsumentförhållanden respektive mellan näringsidkare.