Personlig integritet

Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.

Lagrum

Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.

Lagrum