Speciell avtalsrätt

Regler för specifika avtalstyper, exempelvis köp, hyra och uppdragsavtal

Termen kontraktsrätt används ibland som synonym för speciell avtalsrätt.

Regler som är gemensamma för alla avtal behandlas i den allmänna avtalsrätten.