Speciell förvaltningsrätt

Till den speciella förvaltningsrätten räknas frågor om specifika ansvarsområden för myndigheter, bland annat deras maktbefogenheter inom vård och polisverksamhet.