Straffrättens speciella del

Straffrättens speciella del innehåller själva straffbuden, dvs beskrivningarna av brotten med rubricering, rekvisit och straffskala inom såväl brottsbalken som i övriga straffrättsliga bestämmelser.