Alla nya och ändrade begrepp

Gränsöverskridande distansförsäljning

2019-01-10

Detaljhandel

2017-03-01

Örtprodukter för rökning

2017-11-13

Restaurangverksamhet

2017-03-01

Familjerätt

2017-03-01

Byggarbetsplats

2017-03-01

Primäravdrag

2018-12-22

Byggverksamhet

2017-03-01

Tvätteriverksamhet

2017-03-01

Fordonsserviceverksamhet

2018-05-24

Torg- och marknadshandel

2017-03-01

Räkenskapsår

2017-08-30

Skogskonto eller skogsskadekonto

2017-03-01

Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet

2018-05-24

Immaterialrätt

2017-03-01

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

2017-03-01

Uttagsbeskattning

2017-03-01

Hemförsäljningsavtal

2018-12-19

Svensk enhet

2017-08-30

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Skönsbeskattning

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Avskattning

2017-03-01

Kropps- och skönhetsvårdsverksamhet

2018-05-24

Rationaliseringsförvärv

2017-03-01

Systembrist

2017-08-30

Obligationsrätt

2017-03-01

Bidragsunderlaget

2017-03-01

Kontraktsnedskrivning

2017-03-01

Koncernredovisning

2017-08-30

Tonnageinkomst

2017-08-30

Tvåårsfristen

2017-03-01

Kassaregister

2017-03-01

Avdragsutrymmet

2018-10-26

Sexmånadersregeln

2017-03-01

Positiv räntefördelning

2017-03-01

Koncern

2017-03-01

Byggnadstomt

2017-03-01

Rapporterat räkenskapsår

2017-08-30

Tonnagebeskattning

2017-08-30

Förbättringsutgifter

2017-03-01

Internationell rätt

2017-03-01

Skillnadsbelopp

2017-08-30

Upphovsmannakonto

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Kapitalbelopp och ränta

2017-03-01

Frisörverksamhet

2017-03-01

Oriktig prissättning (28 §), och

2017-08-30

Multinationell koncern

2017-08-30

Offentlig rätt

2017-03-01

Slutskatteberäkning

2017-03-01

Rapporteringsskyldig enhet

2017-08-30

Betalningsåret

2017-03-01

Försäljningsställe

2017-03-01

Skatt enligt lagen (1991

2017-03-01

Jobbskatteavdrag

2017-03-01

Pensionssparavdrag

2017-03-01

Ställföreträdande moderföretag

2017-08-30

Elektronisk cigarett

2017-08-30

Preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009

2017-03-01

Alkolås

2017-03-01

Sakrätt

2017-03-01

Påfyllningsbehållare

2017-08-30

Distansavtal

2017-03-01

Hälsovarningar

2017-11-13

Civilrätt

2017-03-01

Partihandel

2017-03-01

Moderföretag

2017-03-01

Medlemsstat

2018-08-07

Enhet

2017-03-01

Näringsverksamhet

2017-03-01

EEIG

2017-03-01

Ettårsregeln

2017-03-01

Investeraravdrag

2017-03-01

Negativ räntefördelning

2017-03-01

5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 24–28 §§, och

2019-01-10

Elväg

2019-01-10

Arbetsplatskod

2017-03-01

Ensamkommande barn

2017-03-01

Personuppgifter

2017-03-01

Öppenvårdsapotek

2017-03-01

Verksamhet enligt lagen (2007

2017-03-01

Farmaceut

2018-12-22

Lågfrekvent dagstidning

2017-03-01

Dagstidning

2018-12-19

Grov hets mot folkgrupp

2018-11-30

Nationella programråd

2017-03-01

Systemansvarig myndighet

2017-03-01

Medelfrekvent dagstidning

2017-03-01

Databasen

2017-03-01

Ansvarsöverföring

2017-03-01

Provgivare

2017-03-01

Generiskt läkemedel

2017-03-01

Kvittning

2017-03-01

Berörda dotterföretag eller berörda filialer

2017-03-01

Aktiv substans

2017-03-01

Krigsskaderegistret

2017-03-01

Vägtullsregistret

2017-03-01

Behandling av personuppgifter

2017-03-01

Privat vårdgivare

2017-03-01

Karaktärsämnen

2017-03-01

Huvudman för en biobank

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Avhjälpande åtgärd

2017-03-01

Annonsandel

2017-03-01

Yrkesutgång

2017-03-01

Vävnadsprov

2017-03-01

Examensbeskrivning

2017-03-01

Preliminär registrering

2017-03-01

Hälso- och sjukvård

2017-03-01

Utredningsmyndigheten

2017-03-01

Yrkesämnen

2017-03-01

Karensvillkor

2017-03-01

Studieväg

2017-03-01

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Utvidgat kontaktförbud

2017-03-01

Fastighetsanknuten information

2017-03-01

Programfördjupning

2017-03-01

Gymnasiesärskolearbete

2017-03-01

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och

2017-03-01

Satellitentreprenör

2017-03-01

Vårdgivare

2018-12-19

Radioaktiva läkemedel

2017-03-01

Humanläkemedel

2017-03-01

Läkemedel

2017-03-01

Gymnasiepoäng

2017-03-01

Befintligt konto

2017-03-01

Andel egna annonser

2017-03-01

Övertagande företag

2017-03-01

Militär grundutbildning

2017-03-01

Arbetsplatsförlagt lärande

2017-03-01

Gymnasiesärskolepoäng

2017-03-01

Mellanprodukt

2017-03-01

Garanterad undervisningstid

2017-03-01

Garanterad insättning

2017-03-01

Upplaga

2017-03-01

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

2017-03-01

Översvämningar med medelhög sannolikhet

2017-03-01

Patientjournal

2017-03-01

Deltagande företag

2017-03-01

EES-stater

2017-03-01

Riksrekryterande utbildning

2017-03-01

Moped

2017-06-04

Överträdelse av kontaktförbud

2017-03-01

Tillståndsregistret

2017-03-01