Rättsfallsimporten fungerar igen

Sedan någon gång i april har importen av nya rättsfall från domstolsverket slutat fungera. Nu har jag äntligen fått tid att fixa till det. Med de nya rättsfallen inlagda finns det nu över 10 000 i databasen.