Prop. 2018/19:3
Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande
Prop. 2018/19:4
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Prop. 2018/19:7
Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag
Prop. 2018/19:9
Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor