Författningar utgivna av Lotteriinspektionen

LIFS 2017:2: Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

LIFS 2017:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 2015:3)

2018-08-18

LIFS 2016:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1

2018-08-18

LIFS 2014:2: Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)

2018-08-18

LIFS 2014:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor (LIFS 2002:1)

2018-08-18

LIFS 2013:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

2018-08-18

LIFS 2013:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om spelkonsekvensanalys

2018-08-18

LIFS 2004:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel

2018-08-18