Författningar utgivna av Myndigheten för yrkeshögskolan

MYHFS 2019:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

2019-02-23

MYHFS 2019:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2019-02-16

MYHFS 2019:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet

2019-02-06

MYHFS 2018:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker

2018-12-07

MYHFS 2018:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan, om uttag av studerandeavgifter och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel

2018-08-18

MYHFS 2018:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2017:3), om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

2018-08-18

MYHFS 2018:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan

2018-08-18

MYHFS 2018:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2012:3), om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar

2018-08-18

MYHFS 2017:7: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2018-08-18

MYHFS 2017:6: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2017:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor

2018-08-18

MYHFS 2017:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli 2018–30 juni 2019, ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel

2018-08-18

MYHFS 2017:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

2018-08-18

MYHFS 2017:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation

2018-08-18

MYHFS 2017:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation

2018-08-18

MYHFS 2016:17: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrift MYHFS 2009:2, om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar

2018-08-18

MYHFS 2016:14: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha krav på särskilda förkunskaper

2018-08-18

MYHFS 2016:13: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll

2018-08-18

MYHFS 2016:12: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2016:11: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:10) om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll

2018-08-18

MYHFS 2016:10: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll

2018-08-18

MYHFS 2016:9: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar med gällande beslut om stöd

2018-08-18

MYHFS 2016:8: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation

2018-08-18

MYHFS 2016:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen

2018-08-18

MYHFS 2016:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer

2018-08-18

MYHFS 2016:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer

2018-08-18

MYHFS 2015:4: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2015:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2018-08-18

MYHFS 2014:6: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll

2018-08-18

MYHFS 2014:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2018-08-18

MYHFS 2014:4: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2014:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde

2018-08-18

MYHFS 2013:5: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2013:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan

2018-08-18

MYHFS 2013:2: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2012:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar

2018-08-18

MYHFS 2012:1: (Titel saknas)

2018-08-18

MYHFS 2011:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning.

2018-08-18

MYHFS 2009:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan

2018-08-18