Upphävd författning

Förordning (1993:1586) om finansieringsverksamhet

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1586 i lydelse enligt SFS 2001:918
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande

 1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.
 2. vilken verksamhet ett kreditmarknadsföretag får bedriva och vad dess bolagsordning eller stadgar skall innehålla enligt 3 kap. 4 § samma lag.
 3. vilka uppgifter som skall antecknas i en sådan förteckning som avses i 3 kap. 10 § tredje stycket samma lag,
 4. vilka upplysningar som ett kreditmarknadsföretag skall lämna till Finansinspektionen enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 samma lag,
 5. brottsförebyggande åtgärder hos ett kreditmarknadsföretag enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 samma lag,
 6. ett kreditmarknadsföretags förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 5 kap. 2 § första stycket 2 samma lag,
 7. de uppgifter som ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt lagen om finansieringsverksamhet skall innehålla,
 8. ett kreditmarknadsföretags största tillåtna valutaposition enligt 4 kap. 2 § samma lag. Förordning (1997:473).

2 §  Ett utländskt kreditinstitut som skall driva verksamhet enligt 2 kap. 9 § 1 och 10 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen när institutet påbörjar sin verksamhet i Sverige.

3 § Har upphävts genom förordning (2001:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1586) om finansieringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag.
  3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana kreditaktiebolag och finansbolag som omfattas av punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:2026) om ändring i förordningen (1993:1586) om kreditmarknadsbolag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  CELEX-nr
  392L0121
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1603) om ändring i förordningen (1993:1586) om kreditmarknadsbolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1013) om ändring i förordningen (1993:1586) om kreditmarknadsbolag

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:473) om ändring i förordningen (1993:1586) om kreditmarknadsbolag

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2001:918) om ändring i förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2004:329

Omfattning
upph.