Alla nya och ändrade begrepp

Internationell rätt

2017-03-01

Offentlig rätt

2017-03-01

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Civilrätt

2017-03-01

Obligationsrätt

2017-03-01

Sakrätt

2017-03-01

Immaterialrätt

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Familjerätt

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Olovlig hantering av alkohol

2019-06-21

Olovligt anskaffande av alkohol

2019-06-21

Olovligt innehav av alkohol

2019-06-21

Företag med begränsat börsvärde

2017-03-01

Offentligt uppköpserbjudande

2017-03-01

Finansiella instrument

2017-03-01

Målbolag

2017-03-01

Biologiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Öppenhetsdirektivet

2017-03-01

Tillsynsförordningen

2017-03-01

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Börs

2017-03-01

Förordning (EG) nr 440/2008

2017-03-01

Anmält avvecklingssystem

2017-03-01

Radioaktiva läkemedel

2017-03-01

Samverkande system

2017-03-01

Budgivare

2017-03-01

Arrangemang om säkerheter

2017-03-01

Nettningsarrangemang

2017-03-01

Aktierelaterat överlåtbart värdepapper

2017-03-01

Extemporeapotek

2017-03-01

Läkemedel som omfattas av sjukhusundantag

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Prospektförordningen

2017-03-01

Arrangemang om strukturerad finansiering

2017-03-01

Biocidprodukt

2017-03-01

Ägare av fartyg

2017-03-01

Lnight

2017-03-01

Teknisk sprit

2017-03-01

Överlåtbara värdepapper

2017-03-01

Tilläggsläkemedel

2018-12-22

En

2017-03-01

Kemiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Marknadsmissbruksförordningen

2017-06-04

Sjötransport

2018-12-07

Emissionsprogram

2017-03-01

Förfalskat läkemedel

2017-03-01

Kvalificerade investerare

2017-08-30

Emittent

2017-03-01

Matchfixning

2018-08-16

Arrangemang om säkerhetsöverlåtelser

2017-03-01

Humanläkemedel

2017-03-01

Aktiv substans

2017-03-01

Farliga och skadliga bulkämnen

2018-12-07

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Farliga och skadliga förpackade ämnen

2018-12-07

Konvertering

2018-12-19

Mellanprodukt

2017-03-01

Artikel 4 och 7

2017-03-01

Gesellschaften mit beschränkter Haftung

2017-03-01

Lden

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Klinisk läkemedelsprövning på människor

2018-10-03

Sjöfylleri

2017-03-01

Krishanteringsdirektivet

2017-03-01

Grovt subventionsmissbruk

2019-05-30

Ickeinterventionsstudie avseende säkerhet

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1069/2009

2017-03-01

Sponsor

2017-03-01

Prövningsläkemedel för människor

2018-10-03

Klinisk läkemedelsprövning på djur

2018-10-03

Förebyggande åtgärd

2017-03-01

Stadigvarande serveringstillstånd

2017-03-01

Hjälpämne

2017-03-01

Prümrådsbeslutet

2017-03-01

Detaljhandelsbolaget

2017-03-01

Förordning (EG) nr 850/2004

2017-03-01

Förordning (EU) 2017/852

2018-12-13

Beslut 2000/532/EG

2017-03-01

Informationstext

2017-03-01

Förordning (EU) nr 1257/2013

2017-03-01

Farliga och skadliga ämnen

2018-12-07

Generiskt läkemedel

2017-03-01

Personkontroll

2017-03-01

Informationssamhällets tjänster

2017-03-01

Tekniska regler

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1013/2006

2017-03-01

Den nordiska arvskonventionen

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Föreskrifter om informationssamhällets tjänster

2017-03-01

Andra krav

2017-03-01

Elbuss

2017-03-01

Effektivitetsrevision

2017-03-01

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Tjänstedirektivet

2017-03-01

Prövningsläkemedel för djur

2018-10-03

Industriell verksamhet

2017-03-01

Vägtrafikregistret

2017-03-01

Vid

2017-03-01

Skada

2017-03-01

Varor

2017-03-01

Tekniska specifikationer

2017-03-01

Direktiv 2002/49/EG

2017-03-01

Avräkningsunderlag

2017-03-01

Hälsovarningar

2017-11-13

Olycka

2017-03-01

Skogstabell M

2017-03-01

Taxiskylt

2017-03-01

Direktiv 2012/19/EU

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1272/2008

2017-03-01

Flygfylleri

2017-03-01

Direktiv 2008/98/EG

2017-03-01

Rumsservering

2017-03-01

Läkemedel

2017-03-01

Tillverkning

2017-03-01

Penningmarknadsinstrument

2017-03-01

Globalfond

2017-03-01

Reglerad marknad

2017-03-01

CBE-direktivet

2017-03-01

Serveringstillstånd

2017-03-01

Direktivet om marknader för finansiella instrument

2017-03-01

Halvårsrapport

2017-03-01

Interimsskyltar

2017-03-01

Omgivningsbuller

2017-03-01

Sidosal

2017-03-01

Subventionsmissbruk

2017-03-01

Konventionsstat

2017-03-01

Rattfylleri

2017-03-01

De

2017-03-01

Inhibition

2017-03-01

Allmän dataskyddsförordning

2018-05-24

EES

2017-03-01

Vägtullsregistret

2017-03-01

Ledningsenhet

2017-03-01

Lokaliseringsuppgift

2017-03-01

Tungt godsfordon

2017-03-01

Privatimportör

2017-03-01

Landströmsförsörjning

2017-06-04

Handelsfartyg

2017-03-01

Förädlingsvärde

2017-03-01

Oljeuppvärmningssystem

2017-03-01

EU

2017-03-01

Militär operation

2017-03-01

Bedömning av överensstämmelse

2017-03-01

Lagringsår

2017-03-01

Stora företag

2017-03-01

Fartcertifikat

2017-03-01

Bruttodräktighet

2017-03-01

Reduktionsplikt

2018-01-07

Beredskapslager

2017-03-01

Järnvägsinfrastruktur

2017-03-01

Värmegenomgångskoefficient

2017-03-01

Domänadministratör

2017-03-01

Miljöbil

2017-03-01

Användare av en flygplats

2017-03-01

Ombordanställd

2017-03-01

Bredbandsnät

2017-03-01

Förare

2017-03-01

Tillståndsregistret

2017-03-01

Nödsamtal

2017-03-01

Omfattande ändring av motor

2017-03-01

Nätföretag

2017-03-01

Dygnsvila i bostaden

2017-03-01